แผนที่การเดินทาง

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการลงเรือของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ รวมทั้งบริเวณจุดลอยอังคาร เป็นจุดที่สงบที่สุดในพื้นที่สัตหีบ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ จะไม่มีการสัญจรไปมาของบุคคลและเรือภายนอก จึงได้ย้ายที่จอดเรือมาที่ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ เส้นทางตามโลเคชั่นด้านล่างเลยครับ

ขออภัยในความไม่สะดวก

ท่าเรือแหลมเทียน


ท่าเรือ บก.กร.กลางอ่าว

ถ้ามาเส้นบายพาสชลบุรี พอใกล้ถึงพัทยา จะมีทางแยก เบี่ยงซ้ายไประยอง ตรงไปจะเข้าถนนสุขุมวิทพัทยาเหนือ

***กรณีเลี้ยวซ้ายไประยอง ขับตรงไปประมาณ 3-4 กม. จะมีป้ายบอกทางชิดขวา ไปสัตหีบ ให้ชิดขวาและมาสัตหีบตามป้ายบอกทางได้เลยครับ โดยถนนที่มาจะเป็นเส้น 331 ขับมาประมาณ 20 กม. จะถึงสี่แยกเกษมพล

*1. ถึงสี่แยกเกษมพลแล้วเลี้ยวขวามาก็ได้ โดยจะมาออกถนนสุขุมวิท แยกเจ หน้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พอถึงแยกให้เลี้ยวซ้าย แล้วตรงไปบนเส้นสุขุมวิทก่อนถึงตัวเมืองสัตหีบ 1 กม. ทางขวามือจะเห็น โรงเรียนสิงห์สมุทร ให้โค้งซ้ายไปบนสุขุมวิทอีกประมาณ 2 กม. ก็จะถึงทางเข้าประตู "กองเรือยุทธการ" ให้แลกบัตรและตรงเข้าไปจนถึงชายทะเล จะเป็นท่าเรือเลยครับ

*2. ถึงสี่แยกเกษมพลแล้วตรงไปประมาณ 2 กม. จะถึงแยก กม.10 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถึงแยกให้ชิดขวาแล้วเลี้ยวขวามาสัตหีบ จะเป็นเส้นสุขุมวิท แล้วเดินทางมาอีกประมาณ 12 กม. จะเห็น สนามกีฬาราชนาวี กม.5 ทางซ้ายมือ เลยมาประมาณ 1 กม. ซ้ายมือก็จะถึงทางเข้าประตู "กองเรือยุทธการ" ให้แลกบัตรและตรงเข้าไปจนถึงชายทะเล จะเป็นท่าเรือเลยครับ

*** กรณีตรงไปจะเข้าถนนสุขุมวิทพัทยาเหนือให้ตรงไปอีกประมาณ 25 กม.ก่อนถึงตัวเมืองสัตหีบ 1 กม. ทางขวามือจะเห็น โรงเรียนสิงห์สมุทร ให้โค้งซ้ายไปบนสุขุมวิทอีกประมาณ 2 กม. ก็จะถึงทางเข้าประตู "กองเรือยุทธการ" ให้แลกบัตรและตรงเข้าไปจนถึงชายทะเล จะเป็นท่าเรือเลยครับ