เรือลอยอังคารราคาถูก

เรือลอยอังคารราคาถูก (แบบเหมาลำ)

1. เรือลอยอังคาร ราคา 1,800 บาท มาไม่เกิน 5 ท่าน  

2. เรือลอยอังคาร ราคา 2,500 บาท มาไม่เกิน 30 ท่าน

3. เรือลอยอังคาร ราคา 3,500 บาท มาไม่เกิน 40 ท่าน

สิ่งของเครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร