เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร

รายละเอียด

อุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารเรือของเรือลอยอังคาร จะเป็นผู้เตรียมให้ทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายจะรวมอยู่ในค่าบริการทั้งหมดแล้ว มีดังนี้

1. ดอกไม้สด 1 กำ หรือพวงมาลัย 1 พวง

2. ธูป 7 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่ม

3. พานเล็ก 1 ใบ (ใส่ดอกไม้ - ธูป - เทียน ขณะบูชาแม่ย่านางเรือ)

4. เชือก 1 เส้น (สำหรับมัดธูป - ดอกไม้ ที่เสาหัวเรือ) สำหรับบูชาเจ้าแม่นทีท้าวสีทันดร

5. กระทงดอกไม้ 7 สี 1 กระทง

6. ธูป 7 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่ม

7. พานโตก (ขนาดกลาง) วางกระทงดอกไม้ 7 สี 1 ใบ สำหรับไหว้อังคารบนเรือ

<<ลุ้งใส่อังคาร>>และผ้าขาวสำหรับห่อลุ้ง (ไม่ได้ใช้ลุ้งใช่แค่ผ้าขาวห่ออัฐิแทน *** โดยลุ้งสามารถซื้อได้ที่วัดหลวงพ่ออี๋สัตหีบครับ <<คลิก>> )

8. พวงมาลัย 1 พวง

9. ดอกมะลิ

10. กลีบกุหลาบ หรือดอกไม้อื่น ๆ (สำหรับผู้ร่วมพิธีโรยบนอังคาร)

11. น้ำอบไทย 1 ขวด

12. ดอกกุหลาบเท่าจำนวนผู้ร่วมพิธี (จัดตามความเหมาะสม)

13. ธูปเทียนเครื่องทองน้อย 1 ชุด (หรือธูป 1 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่ม พร้อมกระถางธูปเชิงเทียน 1 ชุด)

14. สายสิญจน์ 1 ม้วน

15. พานโตกขนาดกลาง (รองลุ้งอังคาร) 1 ใบ

16. พานก้นลึกขนาดเล็ก (ใส่ดอกไม้ต่าง ๆ) 1 ใบ

17. พานก้นตื้น (ใส่เงินเหรียญ) 1 ใบ

สิ่งที่ทางผู้ขอรับบริการต้องเตรียมมามี 3 อย่าง ดังนี้

1. อัฐิหรืออังคารของท่านผู้วายชนม์ ที่จะนำมาลอย

2. รูปภาพของท่านผู้วายชนม์ (ไม่นำมาก็ได้)

3. เหรียญบาทหรือเหรียญอื่นๆ รวมๆกันมาสัก 10 20 เหรียญ

อุปกรณ์ในพิธีทั้งหมดทางเรือจะเป็นผู้เตรียมให้ทั้งหมดรวมอยู่ในค่าบริการเรือลอยอังคาร