เรือลอยอังคารดีที่สุด

เรือลอยอังคารของหน่วยงานกองทัพเรือสัตหีบ

กร.713

กร.702

กร.709

กร.704