รายละเอียดขั้นตอน พิธีลอยอังคาร

ขั้นตอนที่ 1 คือ การขอขมาแม่นางเรือ เพื่อนำอัฐิและอังคารลงเรือ

นะมัตถุ/นาวานิวาสินิยา/เทวตายะ/อิมินา  สักกาเรนะ/นาวานิวาสินิง/เทวตัง/  ปูเชมิ/

ข้าพเจ้า/ขอน้อมไหว้บูชาแม่ย่านางเรือ/ผู้คุ้มครองรักษาเรือลำนี้/ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้

ด้วยข้าพเจ้า/พร้อมด้วยญาติมิตร/ขออนุญาตนำอัฐิและอังคารของ…(ชื่อท่านผู้วายชนม์)…ลงเรือลำนี้/ไปลอยในทะเล/ขอแม่ย่านางเรือ/ได้โปรดอนุญาต/ให้นำอัฐิและอังคารลงเรือได้/และได้โปรดคุ้มครองรักษา/ให้ข้าพเจ้าและญาติมิตร/กระทำพิธีลอยอัฐิและอังคาร/ด้วยความสะดวกและปลอดภัย/โดยประการทั้งปวง เทอญ

– คณะญาติมิตรนำอังคารลงเรือ

– ออกเรือไปยังจุดที่จะลอยอังคาร


ขั้นตอนที่ 2 คือ การไหว้อังคาร

– พิธีกรจัดเครื่องบูชาเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดรให้ประธาน ฯ

– ประธาน ฯ จุดเทียน 1 เล่ม และธูป ๗ ดอก ที่กระทงดอกไม้ 7 สี

กล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นทีสีทันดร โดยประธาน ฯ กล่าวเอง หรือพิธีกรกล่าวนำ


ขั้นตอนที่ 3 คือ การบูชาเจ้าแม่นทีและท้าวสีทันดร

– พิธีกรจัดเครื่องบูชาเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดรให้ประธาน ฯ

– ประธาน ฯ จุดเทียน 1 เล่ม และธูป ๗ ดอก ที่กระทงดอกไม้ 7 สี

กล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นทีสีทันดร โดยประธาน ฯ กล่าวเอง หรือพิธีกรกล่าวนำ

( ตั้งนะโม ๓ จบ )

นะมัตถุ/ อิมิสสัง/ มะหานะทิยา/ อะธิวัตถานัง/ สุรักขันตานัง/สัพพะเทวานัง/ อิมินาสักกาเรนะ / สัพพะเทเว/ ปูเชมะ.

ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ขอน้อมไหว้บูชา/ เจ้าแม่นที/ ท้าวสีทันดร/ และเทพยดาทั้งหลาย/ ผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่/ ในทะเลนี้/ ด้วยเครื่องสักการะนี้/ ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย/ได้ประกอบกุศลกิจ/อุทิศส่วนบุญ/ แก่……………………/ผู้วายชนม์/ และกาลบัดนี้/ จักได้ประกอบพิธี/ ลอยอัฐิและอังคาร/ ของ………………………../พร้อมกับขอฝากไว้/ในอภิบาล/ ของเจ้าแม่นที/ ท้าวสีทันดร/ เจ้าแม่แห่งทะเล/ และเหล่าทวยเทพทั้งปวง/ ขอเจ้าแม่นที/ท้าวสีทันดร/ แม่ย่านางเรือและเทพยดาทั้งหลาย/ได้โปรดอนุโมทนา/ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของ……………………/จงเข้าถึงสุคติ/ ในสัมปรายภพ/ ประสบสุข/ในทิพยวิมาน/ ชั่วนิรันดร์กาลเทอญ.

ขั้นตอนที่ 4 คือ การลอยอังคาร

เมื่อกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร เสร็จแล้วพิธีกรเชิญทุกคนยืนขึ้นไว้อาลัยประมาณ 1 นาที

- ประธานฯ โยนเงินเหรียญ ( ตามสมควร ) ลงทะเล เพื่อซื้อที่ตามธรรมเนียมแล้วลงบันไดเรือทางกราบซ้าย ลอยกระทงดอกไม้  7 สีโดยใช้มือประคองค่อย ๆ วางบนผิวน้ำโดยให้ผู้ร่วมพิธีทุกคนถือสายสิญจน์ด้วย

- หากกราบเรือสูงจากผิวน้ำมากเกินไป และไม่มีบันไดลงเรือ ให้ใช้สายสิญจน์ทำเป็นสาแหรก 4 สาย จำนวน 2 สาแหรก คือใส่กระทงดอกไม้ 7 สี 1 สาแหรก และใส่ห่อลุ้งอังคาร 1 สาแหรกหย่อนลงไป ( ห้ามโยน )

- เมื่อห่อลุ้งอังคารลงสู่ผิวน้ำแล้วให้โรยดอกกุหลาบ  ธูปเทียนตามลงไปและสิ่งของสำหรับไหว้บูชาที่เหลือทั้งหมดก็ให้โรยตามลงไปด้วย

- เรือวนซ้าย  3  รอบ