อาหารสัตว์ และเกษตร กิจการร้านค้าสวัสดิการภายใน กฝร.

ร้านอาหารสัตว์ และเกษตร ฐานทัพเรือสัตหีบ

เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:30 น.  ยินดีให้บริการ