ประชาสัมพันธ์

เรือลอยอังคาร ของทหารเรือ สมุทรปราการ

กิจการลอยอังคาร โรงเรียนนายเรือ 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลและจองบริการ กิจการลอยอังคาร โรงเรียนนายเรือ

คุณปุญญพัฒน์ ขาวผ่อง เบอร์ติดต่อ : 09-5710-0899 Line Id : 0957100899

ขนาดเรือลอยอังคาร โรงเรียนนายเรือ

ขนาด 10-15 ท่าน

ขนาด 12 ท่าน

ขนาด 13 ท่าน

ขนาด 18 ท่าน (มีห้องน้ำบนเรือ) 

ขนาด 20 ท่าน (มีห้องน้ำบนเรือ) 

ขนาด 30 ท่าน (มีห้องน้ำบนเรือ) 

ขนาด 20 ท่าน

ขนาด 30 ท่าน (มีห้องน้ำบนเรือ) 

ขนาด 50 ท่าน (มีห้องน้ำบนเรือ) 

ขนาด 60 ท่าน (มีห้องน้ำบนเรือ) 

เรือเอนกประสงค์โรงเรียนนายเรือขนาด 25 คน