ที่พักสวัสดิการทหารเรือ สัตหีบ

ติดต่อที่พักสวัสดิการกองทัพเรือ สัตหีบ

โทร.085-3289529

ราคา 1,200 บาท  มีจำนวน 2 ห้อง


1.1 วันธรรมดา 1,200 บาท

1.2 วันหยุด  1,500 บาท

ติดต่อจองที่พัก โทร.085-3289529