ลอยอังคาร

พิธีลอยอังคาร

พิธีลอยอังคารกองทัพเรือจะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน จะขอนำเรียนโดยย่อ ดังนี้.-

ขั้นตอนที่ 1 คือ การขอขมาแม่นางเรือเพื่อนำอัฐิและอังคารลงเรือ (อ่านต่อ)

ขั้นตอนที่ 2 คือ การไหว้อังคาร (อ่านต่อ)

ขั้นตอนที่ 3 คือ การบูชาเจ้าแม่นทีและท้าวสีทันดร (อ่านต่อ)

ขั้นตอนที่ 4 คือ การลอยอังคาร (อ่านต่อ)